Halaman

Senin, 31 Mei 2010

Layang Ulem

Bismillahirrohmanirrokhim
Assalamualaikum Warahmatullahi WabarakatuhNambut Silaning Akrami :

Shinta Ayu, S.Pd.
( Putri Bpk. Sugeng / Ibu Yani, Singosari-Malang )

kaliyan :

Galuh Adi Sasongko, SE
( Putra Bpk. Edy Martono / Ibu Asih, Purwosari-Pasuruan )

Dhaup Suci :
Dinten : Jumat Legi,
Surya Kaping : 28 Mei 2010,
Wanci Tabuh : 09.30 WIB,
Mapan ing : Singosari-Malang

Winantu Sagunging Pakurmatan,
Kanthi Lumaraping Nawala Sedhahan, Minangka Sesulih Pisowan Kula Wonten ing Ngarsa Panjenengan, Sinartan Nyadhong Berkahing Gusti Ingkang Maha Tunggal, Kula Sabrayat Hanggadhahi Pangangkah Badhe Ngawontenaken Syukuran Tuwin Pawiwahan Dhauping Sri Penganten Anak Kula,

Dinten : Jumat Legi,
Surya Kaping : 28 Mei 2010,
Wanci Tabuh : 14.00 – 16.00 WIB
Mapan ing : Gedung VEDC/PPPPGT Malang

Setuhu Badhe Damel Bombong Saha Mongkoging Manah Kula Sabrayat, Bilih Dhangan ing Penggalih Saha Sepen ing Sambekala Bapak / Ibu Kepareng Rawuh Hangestreni Saha Paring Puja Pangastuti Dhumateng Anak Kula Sri Penganten, Supados Dados Kaluwarga Ingkang Bagya Mulya
Wasana Kula Sagotrah Hangaturaken Agunging Panuwun Saha Nyuwu Lubering Pangaksami Sadaya Kekirangan Dalah Kalepatan Kula.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Atur Taklim Kula,
Bpk. Sugeng / Ibu Yani, Singosari-Malang
Putra Bpk. Edy Martono / Ibu Asih, Purwosari-Pasuruan
Shinta & Galuh

Malang, Mei 2010
Reaksi:

0 komentar:

Posting Komentar

Saran dan Kritik yang sifatnya membangun, sangat saya harapkan. Matur sembah nuwun sanget !